Stichting Neder-Veluwe


paardrijden voor mensen met een beperking

Disclaimer
​Stichting paardrijden voor gehandicapten “
NEDER-VELUWE”
–  besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling, onderhoud en informatie op deze website.
– streeft er naar de informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden en correct weer te geven.
– Dat de verstrekte gegevens steunen op betrouwbare bronnen en zorgzaam werk, maar hebben een informatief karakter. 

Stichting paardrijden voor gehandicapten “NEDER-VELUWE” accepteert geen enkele aansprakelijkheid en/of kan aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is. Iedere vorm van transactie die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.
Stichting paardrijden voor gehandicapten “NEDER-VELUWE” is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. de gebruiker of derden mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, samenvatten, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data met behulp van deze website en aanverwante informatiediensten, en dit zelfs indien Stichting paardrijden voor gehandicapten “NEDER-VELUWE” gewaarschuwd werd voor zulke schade.
​Aan de op deze website geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker/bezoeker geen rechten worden ontleend.

© "ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN " ©