Stichting Neder-Veluwe


paardrijden voor mensen met een beperking

Waarom paardrijden

Daar zijn vele redenen voor te geven. belangrijk is dat de sport goede effecten op het lichaam kent, naast natuurlijk dat het de conditie verbetert. Speciaal wordt bij paardrijden aandacht gegeven aan de coordinatie en wordt de symetrische inzet van spieren geoefend. Natuurlijk daarnaast heeft ook positieve psycho-sociale effecten. Kortom paardrijden kan belangrijk zijn voor een goede algemene conditie en zeker ook voor mensen met een beperking.
De ruiters rijden in groepen van maximaal zes. De groepen worden samengesteld op basis van de mogelijkhgeden van de ruiters.

Instructeur/-trice is noodzakelijk

Niet elke ruiter kan zelfstandig aan deze doelen werken; een ruiter met beperking heeft een getrainde begeleider nodig om goede leermomenten te creëren. Bovendien kan deze de ruiter beschermen tegen onvoorziene gevolgen voor zijn gedrag. Zonder goede begeleiding zou paardrijden voor veel doelgroepruiters onverantwoord of onmogelijk zijn. De begeleider waakt over de veiligheid van de ruiter.De instructeur/-trice wordt ondersteund door

Vrijwilligers

Ook al zijn de groepen klein toch is hulp nodig. Sommige ruiters hebben nu eenmaal hulp naast zich nodig. De instructeur/-trice kan die niet bieden. Die moet de aandacht verdelen over alle ruiters. Daarom is er in elke groep een aantal vrijwilligers actief die de instructeur/-trice ondersteund.Vind je dit leuk om te doen en wil je hieraan mewerken dan ben je van harte welkom.
Je kunt je aanmelden bij Elly Maassen. Elly kun je bereiken onder email adres: smaassen@xs4all.nl