Stichting Neder-Veluwe


paardrijden voor mensen met een beperking

Mensen met een handicap die willen deelnemen aan de paardrijlessen, kunnen zich aanmelden bij de voorzitter van de stichting, de heer P. Albersen. Aanmelden vindt plaats door het volledig invullen van een aanmeldingsformulier. Met het invullen van het aanmeldingsformulier verklaart men zich tevens akkoord met het lesreglement. De kosten van het rijden bedraagt € 62,50 p/mnd . Dit bedrag wordt tweemaandelijks per incasso geind.

Het aanmeldingsformulier en het lesreglement kunt u onderstaand downloaden:
Aanmeldingsformulier

Lesreglement
Stuurt het ingevulde aanmeldingsformulier op naar:

Stichting Neder-Veluwe
Costerweg 61

6702 AA WageningenStichting Neder-Veluwe "Paardrijden voor gehandicapten" is statutair gevestigd te Wageningen. De stichtingsactie kunt hier downloaden.
Het bestuur van de stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel. De inschrijving vindt u hier.

We hebben ervoor gezorgd en zullen ervoor blijven zorgen daar iedere medewerker in de stichting een geldig VOG bewijs heeft overhandigd, Dit geldt voor zowel bestuursleden, lesgevrs als de helpers.
VOG staat voor Verklaring van Onbesproken gedrag. Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon . Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.

Voorts zorgt Stichting Neder-Veluwe "Paardrijden voor gehandicapten" ervoor dat tijdens de lessen steeds één van de twee vertrouwenspersonen, te weten, Mevr E Maassen,tel 026 4743699 aanwezig zijn, om allerlei problemen te aanhoren en deze samen met de ruiter op te lossen. Als ze niet aanwezig zijn of het heeft de voorkeur van de ruiter, staan ze je ook telefonisch te woord

En we registreren elk incident/ongeval door middel van een incidenten-formulier, wat na invulling wordt toegevoegd aan onze administratie.
Ook zijn al onze medewerkers/vrijwilligers verzekerd middels de VRIJWILLIGERSVERZEKERING bij de gemeente Overbetuwe (zie hier onze polis)

 

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen aan de stichting in aanmerking komen voor belastingaftrek.
Om te voldoen aan de voorwaarden van de belasting dienst dient de balans te worden gepresenteerd op de website van de stichting.
De balans van 2014 is hier te vinden
.